Vanessa Foliaki and Karina Brown speak about reaction to kiss